1. Internationale Overeenkomst voor de eenmaking van sommige regelen inzaken aanvaring, ondertekend te Brussel op 23 september 1910 (1) 2. Internationale Overeenkomst voor de eenmaking van sommig

  1. Internationale Overeenkomst voor de eenmaking van sommige regelen inzaken aanvaring, ondertekend te Brussel op 23 september 1910 (1)

  2. Internationale Overeenkomst voor de eenmaking van sommige regelen inzake bijstand en berging op zee, ondertekend te Brussel op 23 september 1910 (2)

Kennisgeving van opvolging door Saint-Vincent en de Grenadines

Op 21 september 2001 is op het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Internationale Samenwerking van België een brief ingekomen van de Heer Louis Straker, Minister van Buitenlandse Zaken van Saint-Vincent en de Grenadines, waarbij er kennis van wordt gegeven dat de Regering van Saint-Vincent en de Grenadines met ingang...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT