Administratie der douane en accijnzen Benoemingen, bevorderingen en mutaties Bij besluit van de directeur-generaal van 3 juni 2002, wordt Mevr. Vanesch, Maria I., eerstaanwezend inspecteur bij een fis

Administratie der douane en accijnzen

Benoemingen, bevorderingen en mutaties

Bij besluit van de directeur-generaal van 3 juni 2002, wordt Mevr. Vanesch, Maria I., eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur, gemuteerd van Hasselt naar Mechelen I.W.E.C.C. met ingang van 1 april 2002.

Bij ministerieel besluit van 12 juni 2002, wordt de heer Boghmans, Marc M.J., eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur te Brussel, met ingang van 1 februari 2002, bevorderd door verhoging in de weddenschaal 10S3.

Belanghebbende wordt, op dezelfde datum, gemuteerd naar de betrekking van eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur, dienstchef te Brussel I.W.E.C.C.

Bij ministerieel besluit van 13 juni 2002, wordt de heer Arnould Bernard C.P.J., eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur te Gembloux, A., met ingang van 1 maart 2002, bevorderd door verhoging in de weddenschaal 10S3.

Belanghebbende wordt, op dezelfde datum, gemuteerd naar de betrekking van eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur, dientchef bij de Diensten van algemene controle en organisatie te Brussel.

Bij koninklijk besluit van 20 juli 2002, wordt de heer Duerinck, Freddy G.C., inspecteur bij een fiscaal bestuur, met ingang van 1 april 2002, benoemd tot de graad van eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur te Meer (Hoogstraten) DE.

Bij ministerieel besluit van 21 juni 2002, wordt de heer Bourton, Charles P.G., eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT