Rechtbank van eerste aanleg te Doornik De heer Tollebeeck, R., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Doornik, is voor vast aangewezen tot ondervoorzitter in deze rechtbank op datum van 27 april

Rechtbank van eerste aanleg te Doornik

De heer Tollebeeck, R., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Doornik, is voor vast aangewezen tot ondervoorzitter in deze rechtbank op datum van 27...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT