Doorhaling van een inschrijving Bij ministerieel besluit van 4 oktober 2002 genomen in toepassing van artikel 107 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, wordt de inschrijving nr. 120.7

Doorhaling van een inschrijving

Bij ministerieel besluit van 4 oktober 2002 genomen in toepassing van artikel 107 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, wordt de inschrijving nr. 120.725 toegekend aan Mevr. Parys, Arlette, wonende rue de l'Eglise 10A , 4834 Limbourg, doorgehaald voor een duur van dertig dagen.

...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT