Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluiten betreffende de internationale verenigingen en de instellingen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 26 juni 2002 worden de nie

 
GRATIS UITTREKSEL

Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten

Besluiten betreffende de internationale verenigingen

en de instellingen van openbaar nut

Bij koninklijk besluit van 26 juni 2002 worden de nieuwe statuten goedgekeurd van de internationale vereniging « Association for Innovative Cooperation in Europe », waarvan de zetel te 1000 Brussel gevestigd is, en waarvan de benaming thans als volgt zal luiden : « NEF, Network of European Foundations for Innovative Cooperation ».

Bij koninklijk besluit van 26 juni 2002 worden de wijzigingen der statuten goedgekeurd van de internationale vereniging « Institut internationale des Sciences administratives », waarvan de zetel te 1000 Brussel gevestigd is.

Bij koninklijk besluit van 26 juni 2002 worden de wijzigingen der statuten goedgekeurd van de internationale vereniging « Fédération des Editeurs européens », waarvan de zetel te 1150 Brussel gevestigd is.

Bij koninklijk besluit van 26 juni 2002 worden de wijzigingen der statuten goedgekeurd van de internationale vereniging « Bureau pour l'Echange et la Distribution de l'Information sur le Mini-élevage », afgekort : « B.E.D.I.M. », waarvan de zetel te 4800 Petit-Rechain gevestigd is.

Bij koninklijk besluit van 26 juni 2002 worden de wijzigingen der statuten goedgekeurd van de internationale vereniging « Union internationale pour la Science, la Technique et les Applications...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT