Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluit betreffende de internationale verenigingen en de instellingen van openbare nut Bij koninklijk besluit van 26 juni 2002 worden de wij

Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten

Besluit betreffende de internationale verenigingen en de instellingen van openbare nut

Bij koninklijk besluit van 26 juni 2002 worden de wijzigingen der statuten goedgekeurd van de internationale vereniging « Fédération des...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT