Personeel. - Benoemingen in vast dienstverband Bij besluit voor de secretaris-generaal van 24 maart 2006 wordt Kristof VANDENBERGHE, met ingang van 1 november 2004, in vast dienstverband benoemd in d

Personeel. - Benoemingen in vast dienstverband

Bij besluit voor de secretaris-generaal van 24 maart 2006 wordt Kristof VANDENBERGHE, met ingang van 1 november 2004, in vast dienstverband benoemd in de graad van ingenieur "bio-ingenieur" bij het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, departement Economie, Werkgelegenheid, Binnenlandse Aangelegenheden en Landbouw, administratie Landbouw en Visserij, afdeling Kwaliteit Landbouwproductie, te Brussel.

Bij besluit voor de secretaris-generaal van 24 maart 2006 wordt Vera SCHOONJANS, met ingang van 2 december 2005, in vast dienstverband benoemd in de graad van ingenieur bij het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, departement Economie, Werkgelegenheid, Binnenlandse Aangelegenheden en Landbouw, administratie Beheer en Kwaliteit Landbouwproductie, afdeling Uitvoering Markt- en Inkomensbeleid, te Brussel.

Bij besluit voor de secretaris-generaal van 24 maart 2006 wordt Kristine ROOMS, met ingang van 1 maart 2006, in vast dienstverband benoemd in de graad van ingenieur bij het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, departement Economie, Werkgelegenheid, Binnenlandse Aangelegenheden en Landbouw, administratie Beheer en Kwaliteit Landbouwproductie, afdeling Kwaliteit, Laboratorium voor zaadontleding, te Merelbeke.

Bij besluit voor de secretaris-generaal van 24 maart 2006 wordt Els LAPAGE, met ingang van 23 december 2005, in vast dienstverband benoemd in de graad van ingenieur bij het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, departement Economie, Werkgelegenheid, Binnenlandse Aangelegenheden en Landbouw, administratie Beheer en Kwaliteit Landbouwproductie, afdeling Voorlichting, te Brussel.

Bij besluit voor de secretaris-generaal van 24 maart 2006 wordt Ruben FONTAINE, met ingang van 16 juli 2005, in vast dienstverband benoemd in de graad van ingenieur bij het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, departement Economie, Werkgelegenheid, Binnenlandse Aangelegenheden en Landbouw, administratie Beheer en Kwaliteit...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT