Dienst voor geneeskundige controle en evaluatie. - Aanwijzing Gelet op het Sociaal Strafwetboek, artikel 63; Gelet op het koninklijk besluit van 1 juli 2011 tot uitvoering van de artikelen 16, 13°

 
GRATIS UITTREKSEL

Dienst voor geneeskundige controle en evaluatie. - Aanwijzing

Gelet op het Sociaal Strafwetboek, artikel 63;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 juli 2011 tot uitvoering van de artikelen 16, 13°, 17, 20, 63, 70 en 88 van het Sociaal Strafwetboek en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 2 juni 2010 houdende bepalingen van het sociaal strafrecht, artikel 8,

De volgende ambtenaren van niveau A worden aangewezen om het tijdstip van de mededeling van een kopie van de tekst van het verhoor van de verhoorde persoon uit te stellen met een met redenen omklede beslissing:

- Mevr. Patricia BAUTMANS, adviseur arts-inspecteur, leidinggevende;

- de heer Philippe BOUVRY, adviseur arts-inspecteur, leidinggevende;

- de heer Geert EECKHOUT...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT