Rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde De heer Demeyer, S., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, is voor vast aangewezen tot ondervoorzitter in deze rechtbank op datum van 29

Rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde

De heer Demeyer, S., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, is voor vast aangewezen tot ondervoorzitter in deze rechtbank op datum van 29...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT