Decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017, van July 07, 2017

 
GRATIS UITTREKSEL

Artikel 1. De raming der niet-toegewezen ontvangsten van de organen en de diensten van de Vlaamse Gemeenschap, voor het begrotingsjaar 2017, wordt aangepast volgens de omstandige vermeldingen in de bij dit decreet toegevoegde tabel ten belope van:

(duizend euro)

Aanpassingen
Vermeerderingen -
Verminderingen 2.384

Art. 2. De raming der niet-toegewezen ontvangsten van de Vlaamse Gemeenschap inzake de aangelegenheden bedoeld in artikelen 127 tot 129 van de Grondwet, voor het begrotingsjaar 2017, wordt aangepast volgens de omstandige vermeldingen in de bij dit decreet toegevoegde tabel ten belope van:

(duizend euro)

Aanpassingen
Vermeerderingen 99.099
Verminderingen -

Art. 3. De raming der niet-toegewezen ontvangsten van de Vlaamse Gemeenschap inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 39 van de Grondwet, voor het begrotingsjaar 2017, wordt aangepast volgens de omstandige vermeldingen in de bij dit decreet toegevoegde tabel ten belope van:

(duizend euro)

Aanpassingen
Vermeerderingen 120.952
Verminderingen -

Art. 4. De raming der toegewezen ontvangsten voor de organen en de diensten van de Vlaamse Gemeenschap, voor het begrotingsjaar 2017, wordt aangepast volgens de omstandige vermeldingen in de bij dit decreet toegevoegde tabel ten belope van:

(duizend euro)

Aanpassingen
Vermeerderingen -
Verminderingen 21.772

Art. 5. De raming der toegewezen ontvangsten van de Vlaamse Gemeenschap inzake de aangelegenheden bedoeld in artikelen 127 tot 129 van de Grondwet, voor het begrotingsjaar 2017, wordt aangepast volgens de omstandige vermeldingen in de bij dit decreet toegevoegde tabel ten belope van:

(duizend euro)

Aanpassingen
Vermeerderingen -
Verminderingen 7.660

Art. 6. De raming der toegewezen ontvangsten van de Vlaamse Gemeenschap inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 39 van de Grondwet, voor het begrotingsjaar 2017, wordt aangepast volgens de omstandige vermeldingen in de bij dit decreet toegevoegde tabel ten belope van:

(duizend euro)

Aanpassingen
Vermeerderingen 8.682
Verminderingen -

Art. 7. De raming der leningen, vermeld onder begrotingsartikel CB0-6CEBLAA-OL van dit decreet, wordt, voor het begrotingsjaar 2017, aangepast volgens de omstandige vermeldingen in de bij dit decreet toegevoegde tabel ten belope van:

(duizend euro)

Aanpassingen
Vermeerderingen -
Verminderingen 549.908

Art. 8. In uitvoering van artikel 10, § 1, 1°, van het decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof, wordt de raming van de kasontvangsten aangepast ten belope van:

(duizend euro)

Aanpassingen
Vermeerderingen -
Verminderingen 249.748

Art. 9. De gedurende het begrotingsjaar 2017 gerealiseerde ontvangsten op het Klimaatfonds (middelen LB0-9LCHTAI-OW en uitgaven LB0-1LCH4AI-WT) worden gedesaffecteerd ten gunste van de algemene middelen van de Vlaamse Gemeenschap tot een bedrag van 2.025.000 euro.

Art. 10. De gedurende het begrotingsjaar 2017 gerealiseerde ontvangsten op het...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT