Rechtbank van eerste aanleg te Leuven De aanwijzing van de heer Debrye, P., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, tot ondervoorzitter in deze rechtbank, is hernieuwd voor een termijn va

Rechtbank van eerste aanleg te Leuven

De aanwijzing van de heer Debrye, P., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, tot ondervoorzitter in deze rechtbank, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar, met...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT