Erkenning van een organisme voor de controles van elektrische installaties Bij ministerieel besluit van 7 november 2002 wordt de erkenning van de v.z.w. « Electro-Test-Opleidingscentrale », met zetel

Erkenning van een organisme voor de controles van elektrische installaties

Bij ministerieel besluit van 7 november 2002 wordt de erkenning van de v.z.w. « Electro-Test-Opleidingscentrale », met zetel thans gevestigd te 1820 Melsbroek, Steenwagenstraat 48, als erkend organisme voor de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT