Buitenlandse consulaten in België Op 14 juni 2002 heeft de heer Matteuw James Rous de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Consul-Generaal van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en No

Buitenlandse consulaten in België

Op 14 juni 2002 heeft de heer Matteuw James Rous de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Consul-Generaal van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland te Brussel uit te...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT