Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 november 2006 wordt de heer Claes, Philippe, met ingang van 1 augustus 2006, op het Frans taalkader, in vast dienstverband benoemd tot attaché bij

Personeel. - Benoeming

Bij koninklijk besluit van 10 november 2006 wordt de heer Claes, Philippe, met ingang van 1 augustus 2006, op het Frans taalkader, in vast dienstverband benoemd tot attachÈ bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT