Carrière Hoofdbestuur. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 10 juni 2001 wordt aan de heer Daniël Ghekiere (Nederlandse taalrol) op 1 mei 2002 eervol ontslag verleend uit zijn functie van advi

Carrière Hoofdbestuur. - Eervol ontslag

Bij koninklijk besluit van 10 juni 2001 wordt aan de heer Daniël Ghekiere (Nederlandse taalrol) op 1 mei 2002 eervol ontslag verleend uit zijn functie van adviseur-generaal bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Internationale Samenwerking.

Hij is ertoe...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT