Carrière Hoofdbestuur. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 19 oktober 2001 wordt, met ingang van 31 augustus 2002 's avonds, aan Mevr. Lucette Lampe, adjunct-adviseur, eervol ontslag uit haar functi

Carrière Hoofdbestuur. - Pensioen

Bij koninklijk besluit van 19 oktober 2001 wordt, met ingang van 31 augustus 2002 's avonds, aan Mevr. Lucette Lampe, adjunct-adviseur, eervol ontslag uit haar functies verleend.

Mevr. Lucette Lampe is het vergund haar aanspraak op rustpensioen te doen gelden...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT