Burgerpersoneel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit nr. 8359 van 28 april 2011 wordt aan de heer Joseph Lallemand op 1 september 2011 eervol ontslag uit zijn ambt van adviseur verleend, met aansp

Burgerpersoneel. - Eervol ontslag

Bij koninklijk besluit nr. 8359 van 28 april 2011 wordt aan de heer Joseph Lallemand op 1 september 2011 eervol ontslag uit zijn ambt van adviseur verleend, met aanspraak op een rustpensioen.

Hij wordt gemachtigd de titel van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT