Burgerpersoneel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit nr.4428 van 18 april 2023, wordt mijnheer François Grommen, van de Franse taalrol, bevorderd tot attaché in de klasse A2

Burgerpersoneel. - Bevorderingen

Bij koninklijk besluit nr.4428 van 18 april 2023, wordt mijnheer François Grommen, van de Franse taalrol, bevorderd tot attaché in de klasse A2, door verhoging tot de hogere klasse.

Deze bevordering gaat in op de 1ste dag van de maand die volgt op de publicatie van het koninklijk besluit in het Belgisch Staatsblad betreffende de bevordering.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 BRUSSEL te worden toegezonden.

Bij koninklijk besluit nr.4429 van 18 april 2023, wordt mijnheer Thomas Ralet, van de Franse taalrol, bevorderd tot attaché in de klasse A2, door verhoging tot de hogere klasse.

Deze bevordering gaat in op de 1ste dag van de maand die volgt op de publicatie van het koninklijk besluit in het Belgisch Staatsblad betreffende de bevordering.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 BRUSSEL te worden toegezonden.

Bij koninklijk besluit nr.4430 van 18 april 2023, wordt mijnheer Dirk Vandevoorde, van de Nederlandse taalrol, bevorderd tot attaché in de klasse A2, door verhoging tot de hogere klasse.

Deze bevordering gaat in op de 1ste dag van de maand die volgt op de publicatie van het koninklijk besluit in het Belgisch Staatsblad betreffende de bevordering.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 BRUSSEL te worden toegezonden.

Bij koninklijk besluit nr.4431 van 18 april 2023:

Wordt mijnheer Julien Coomans, van de Franse taalrol, bevorderd tot attaché in de klasse A2, door verhoging tot de hogere klasse.

Deze bevordering gaat in op de 1ste dag van de maand die volgt op de publicatie van het koninklijk besluit in het Belgisch Staatsblad betreffende de bevordering.

Wordt mevrouw Tatiana Golovatcheva, van de Franse taalrol, bevorderd tot attaché in de klasse A2, door verhoging tot de hogere klasse.

Deze bevordering gaat in op de 1ste dag van de maand die volgt op de publicatie van het...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT