Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 3706 van 25 september 2021, wordt mevrouw Julie Delbouille, op 1 augustus 2021

Burgerpersoneel. - Benoeming

Bij koninklijk besluit nr. 3706 van 25 september 2021, wordt mevrouw Julie Delbouille, op 1 augustus 2021, in vast verband benoemd in de klasse A1. Zij draagt de titel van attaché.

Voor de vaststelling van haar anciënniteit in de klasse A1 worden de werkelijke diensten gepresteerd vanaf 1 augustus 2020 in aanmerking genomen.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 augustus 2021, met uitzondering van het tweede lid, dat uitwerking heeft met ingang van 1 augustus 2020.

Een beroep tot nietigverklaring van de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT