Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 3403 van 18 maart 2021, wordt mijnheer Wegge Jeroen, op 1 november 2020

 
GRATIS UITTREKSEL

Burgerpersoneel. - Benoeming

Bij koninklijk besluit nr. 3403 van 18 maart 2021, wordt mijnheer Wegge Jeroen, op 1 november 2020, in vast verband benoemd in de klasse A1. Hij draagt de titel van attaché.

Voor de vaststelling van zijn anciënniteit in de klasse A1 worden de werkelijke diensten gepresteerd vanaf 1 maart 2011 in aanmerking genomen.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 november 2020, met uitzondering van het tweede lid, dat uitwerking heeft met ingang van 1 maart 2011.

Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT