Burgerlijke Eretekens Bij koninklijk besluit van 15 december 2021

Burgerlijke Eretekens

Bij koninklijk besluit van 15 december 2021, wordt de Burgerlijke Medaille eerste klasse verleend aan de hiernavermelde raadsheren in sociale zaken :

De heer BEERNAERT Johan

Raadsheer in sociale zaken bij het arbeidshof van Gent

De heer COPPENS Mario

Raadsheer in sociale zaken bij het arbeidshof van Gent

De heer DE BROUWER René

Raadsheer in sociale zaken bij het arbeidshof van Antwerpen

Mevrouw NIMMEGEERS Sabine

Raadsheer in sociale zaken bij het...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT