Burgerlijk onderwijzend personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 3356 van 24 januari 2021, wordt mijnheer Steven Dewulf, licenciaat rechten

 
GRATIS UITTREKSEL

Burgerlijk onderwijzend personeel. - Benoeming

Bij koninklijk besluit nr. 3356 van 24 januari 2021, wordt mijnheer Steven Dewulf, licenciaat rechten, tot voltijds docent in het organiek kader van de Koninklijke Militaire School benoemd op 1 mei 2021, om les te geven in het Nederlands, in het Frans en in het Engels.

Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT