Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 22 december 2010, wordt de heer Thomas DE BURCHGRAEVE tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsd

Personeel. - Benoemingen

Bij koninklijk besluit van 22 december 2010, wordt de heer Thomas DE BURCHGRAEVE tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie in een betrekking van het Nederlands taalkader, met ingang van 1 oktober 2010 met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2009.

Bij koninklijk besluit van 20 januari 2011, wordt de heer Manu BREYNAERT tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie in een betrekking van het Nederlands taalkader, met ingang van 1 oktober 2010 met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2009.

Bij koninklijk besluit van 20 januari 2011, wordt Mevr. Claire VANEERDEWEGH tot...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT