Buitenlandse carrière. - Oppensioenstellingen Bij koninklijk besluit van 29 februari 2024 wordt de heer Serge Wauthier, ambtenaar van de klasse A5 van de buitenlandse carrière

Buitenlandse carrière. - OppensioenstellingenBij koninklijk besluit van 29 februari 2024 wordt de heer Serge Wauthier, ambtenaar van de klasse A5 van de buitenlandse carrière, ontheven uit zijn functie van Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur van België in de Portugese Republiek, met standplaats te Lissabon, en wordt toegevoegd aan het Hoofdbestuur vanaf de dag na zijn aankomst in België.Eervol ontslag uit zijn ambt wordt hem verleend met ingang van 1 augustus 2024.Vanaf dezelfde datum wordt hij toegelaten haar rechten te doen gelden op een rustpensioen en ertoe gemachtigd de eretitel van Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur te voeren.Bij koninklijk besluit van 29 februari 2024 wordt de heer François Bontemps, ambtenaar van de klasse A4 van de buitenlandse carrière, ontheven uit zijn functie van Buitengewoon en Gevolmachtigd...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT