Jobpunt Vlaanderen coördineert de aanwerving van een boekhouder toezicht financiën en een adviseur-afdelingshoofd toezicht financiën voor de stad Mechelen Stad Mechelen is een sterk groeiende centrum

Jobpunt Vlaanderen coördineert de aanwerving van een boekhouder toezicht financiën en een adviseur-afdelingshoofd toezicht financiën voor de stad Mechelen

Stad Mechelen is een sterk groeiende centrumstad. De historische rijkdom van de stad in combinatie met stevig amusement en een brede waaier aan cultuur nodigt talloze bezoekers uit. De binnenstad is volledig geherwaardeerd : een bedachtzaam mobiliteitsbeleid met winkel-wandelstraten en de aanleg van ondergrondse parkeerterreinen, een duurzaam milieubeleid, degelijke ruimtelijke ordening en fraaie groenbeplantingen. De stad Mechelen werft hiervoor volgende m/v aan :

Boekhouder toezicht financiën

Jouw functie : je controleert de jaarrekeningen van verenigingen in het kader van toelagedossiers. Je controleert de budgetten en jaarrekeningen van de gemeentelijke VZW's en AGB's. Je doet nazicht van de budgetten, meerjarenplanning en jaarrekening van de kerkfabrieken en het O.C.M.W.

Jouw profiel : je hebt een bachelordiploma of gelijkwaardig (of je behaalt dit diploma binnen de vijf maanden na inschrijving).

Ons aanbod : een contract van onbepaalde duur, een boeiende, uitdagende functie met verantwoordelijkheid in een stabiele omgeving, een brutostartsalaris van 2 080,41 euro (1 349,01 euro netto). Overheidservaring kan volledig worden meegenomen. Kandidaten worden uitgenodigd voor een schriftelijk examen op 8 oktober 2008 en, indien geslaagd, voor het mondeling op 17 oktober 2008.

Adviseur-afdelingshoofd toezicht financiën

Jouw functie : je leidt de afdeling Toezicht Financiën. Deze afdeling staat in voor het administratief toezicht op het O.C.M.W. en de kerkfabrieken, financiële dossiers van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, advisering van gunningsprocedures,...

Jouw profiel : je hebt een masterdiploma of...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT