Bijzonder reglement van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel, van March 28, 2018

 
GRATIS UITTREKSEL

Artikel 1. De Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel bestaat uit vier secties, namelijk :

-de burgerlijke rechtbank,

-de correctionele rechtbank,

-de familie- en jeugdrechtbank, en

-de strafuitvoeringsrechtbank.

Art. 2. § 1. De burgerlijke rechtbank bestaat uit 11 kamers, waarvan de bevoegdheid en de dagen en uren van de zittingen als volgt zijn geregeld.

bevoegdheden dagen en uren van zittingen
1 alle inleidingen in burgerlijke zaken, behalve deze toegewezen aan andere kamers
installaties en eedafleggingen algemene bevoegdheid in burgerlijke zaken
vrijdag om 9u00
2 beroepen tegen beslissingen van vrederechters, behalve de zaken die behoren tot de bevoegdheid van de familierechtbank
beroepen tegen beslissingen van de politierechtbanken in burgerlijke zaken
algemene bevoegdheid in burgerlijke zaken
maandag om 8u45
dinsdag om 8u45
woensdag om 8u45
3 algemene bevoegdheid in burgerlijke zaken
rechtsvorderingen tot collectief herstel
maandag om 8u45
dinsdag om 8u45 (om de drie weken)
4 geschillen inzake onroerende goederen en aanneming algemene bevoegdheid in burgerlijke zaken dinsdag om 8u45
donderdag om 8u45
donderdag om 14u00
vrijdag om 8u45
5 algemene bevoegdheid in burgerlijke zaken donderdag om 8u45
vrijdag om 8u45
6 algemene bevoegdheid in burgerlijke zaken woensdag om 8u45
woensdag om 14u00
7 fiscale zaken
algemene bevoegdheid in burgerlijke zaken
maandag om 14u00
vrijdag om 8u45
8 fiscale zaken
algemene bevoegdheid in burgerlijke zaken
dinsdag om 14u00
9 beslagrechter dinsdag om 8u45
2e dinsdag van de maand om 14u00
vrijdag om 8u45
10 kort geding (niet-familiale zaken) woensdag om 9u30
11 bureau van rechtsbijstand woensdag om 14u00

§ 2. De zaken worden voor de burgerlijke rechtbank als volgt ingeleid :

beroepen vredegerecht (niet-familiale zaken)
beroepen politierechtbank burgerlijke zaken
2 maandag om 8u45
rechtsvorderingen tot collectief herstel 3 maandag om 8u45
geschillen inzake onroerende goederen en aanneming 4 donderdag om 14u00
fiscale zaken 7 vrijdag om 8u45
beslagzaken 9 dinsdag om 8u45
vrijdag om 8u45
kort geding 10 woensdag om 9u30
alle andere burgerlijke zaken 1 vrijdag om 9u00

Art. 3. § 1. De correctionele rechtbank bestaat uit 7 kamers en 5 onderzoekskabinetten. De bevoegdheid en de dagen en uren van de zittingen van de kamers zijn als volgt geregeld.

bevoegdheden dagen en uren van zittingen
21 hoger beroep tegen beslissingen van politierechtbanken in strafzaken (Halle-Vilvoorde)
algemene bevoegdheid in strafzaken
...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT