Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 12 mei 2011 wordt de heer Gino VANDENBORNE tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie in een

Personeel. - Benoeming

Bij koninklijk besluit van 12 mei 2011 wordt de heer Gino VANDENBORNE tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie in een betrekking van het Nederlands taalkader, met ingang van 1 september 2010.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT