Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 16 december 2010 en 27 januari 2011 zijn benoemd of bevorderd : Leopoldsorde Ridder De heer DE WILDE, Antoine, administratief assistent,

Nationale Orden

Bij koninklijke besluiten van 16 december 2010 en 27 januari 2011 zijn benoemd of bevorderd :

Leopoldsorde

Ridder

De heer DE WILDE, Antoine, administratief assistent;

Mevr. MARTENS, Ariane, attaché;

De heer STASSEN, Nicolas J.F.M.Y., attaché;

De heer VERMAELEN, Noël, administratief assistent.

Zij zullen het burgerlijk ereteken dragen en nemen hun rang in de Orde in op 8 april 2010.

Kroonorde

Commandeur

De heer MEULEPAS, Patrick, adviseur-generaal.

Hij neemt zijn rang in de Orde in op 8 april 2010.

Officier

Mevr. BEHEYDT, Ghislaine J.C., attaché;

Mevr. QUINTARD, Sylvie, attaché.

Zij nemen hun rang in de Orde in op 8 april 2010.

Ridder

Mevr. DECUBBER, Tania, administratief deskundige.

Zij neemt haar rang in de Orde in op 8 april 2010.

Gouden Palmen

De heer LEQUENNE, Dominique Gh.R.F., administratief medewerker.

Hij neemt zijn rang in de Orde in op 8 april 2010.

Orde van Leopold II

Commandeur

De heer DEJAGER, Lieven, adviseur;

Mevr. DERMEZ, Hilde J., adviseur;

Mevr. POLEUNUS, Hilda M.D.M...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT