Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 16 juli 2002 worden bevorderd of benoemd tot : Commandeur in de Leopoldsorde De heer Crop, Marcel Frans Julien, directeur-generaal. Officier in de Leo

Nationale Orden

Bij koninklijke besluiten van 16 juli 2002 worden bevorderd of benoemd tot :

Commandeur in de Leopoldsorde

De heer Crop, Marcel Frans Julien, directeur-generaal.

Officier in de Leopoldsorde

De heer Sciffer, Paul,

Mevr. Taverniers, Antoinette,

industrieel ingenieurs.

Ridder in de Leopoldsorde

De heer Arijs, Harry,

Mevr. Put, Godelieve,

ingenieurs.

De heer Delaby, Jean-Luc, programmeringsanalist.

De heer Hertens, Francis,

Mevr. Van Doorselaer, Hedwig,

De heer Van Royen, Ludo Jozef Maria,

bestuurschefs.

De heer Paul, Bernard, informaticus.

De heren :

Pauwels, Pieter,

Stiernet, Marc,

technische assistenten.

Rymen, Jan,

Verheye, Christian,

eerstaanwezend technische assistenten.

De heer Saegerman, Claude, dierenarts.

Mevr. Van De Vyver, Ann, industrieel ingenieur.

Zij zullen het burgerlijk ereteken dragen.

Officier in de Kroonorde

De heren :

De Troch, Aloysius Justin Clement,

Raepsaet, Jacques,

ingenieurs.

Dochy, Jean-Marie, dierenarts-directeur.

Mevr. Henrard, Françoise, adjunct-adviseur.

De heer Van Caenegem, Guy Alois, dierenarts.

Ridder in de Kroonorde

De heren :

Fevery, Aimé, technicus der vorsing.

Mertens, Gaston, technicus.

Quertinmont, Emmanuel, programmeringsanalist.

Rouard, Gérard,

Vandenberghe, Geert Josef,

Vanhooydonck, Florimond,

technische assistenten.

Stallaert, Jean Laurent Roger, hoofdtechnicus der vorsing.

Mevrn. :

Steenhoudt, Lena, controleur.

Van Dorpe, Rita, bestuurschef.

Van Hamme, Christiana, bestuursassistent.

Commandeur in de Orde van Leopold II

De heren :

De Rycke, Marcel,

Martinot, Claude,

ingenieurs.

Desmet, Stéphane, informaticus-directeur.

Officier in de Orde van Leopold II

De heren :

de Montpellier d'Annevoie, André,

Fraiture, Jean,

Ilsbroux, Marcel,

Jonckheere, Luc Albert,

Meys, Maurice,

Quenon, Emile Raoul,

eerstaanwezend technische assistenten.

Ridder in de Orde van Leopold II

Mevr. Andries, Christiane,

De heer Baligant, Jean,

Mevr. Carlier, Françoise,

De heren :

Duthoit, Peter,

Oger, Daniel,

technische assistenten.

Callebaut, Johan,

Mevrn. :

Seghers, Rita,

Stevens, Diane,

Switsers, Magda,

De heer Teirbrood, Patrick,

bestuursassistenten.

Mevr. De Bie, Frieda,

De heren :

Duran, Roger,

Freson, Roger,

Hendrickx, Rogier,

Nauwelaers, Claude,

klerken.

Mevrn. :

De Kuyper, Marianne, directiesecretaris.

Duthoit, Nelly,

De heren :

Van Deun, Karel,

Verstuyft, Alain,

bestuurschefs.

De heer Hovelijnck, Jacques,

Mevrn. :

Masson, Madeleine,

Pots, Maria,

de heer Steyaert, Freddy,

technici der vorsing.

Worden...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT