Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 22 mei 2022 betreffende de mondmaskerplicht in zorginstellingen, de 17 novembre 2022

Artikel 1. Art. 4 van het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 22 mei 2022 betreffende de mondmaskerplicht in zorginstellingen wordt vervangen door wat volgt: "De maatregelen opgelegd door dit besluit gelden tot en met 23 februari 2023."

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 24 november 2022.

Art. 3. De voorzitter van het Verenigd College en de leden van het Verenigd College bevoegd voor Gezondheid en Welzijn worden belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Brussel, 17 november 2022.

Voor het Verenigd College :

De Voorzitter van het Verenigd College,

R. VERVOORT

De Leden van het College bevoegd voor Gezondheid en Welzijn,

A. MARON

E. VAN DEN BRANDT

Aanhef

Het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie,

Gelet op de ordonnantie van 19 juli 2007 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid, zoals gewijzigd bij de ordonnantie van 7 april 2022, art. 13/2;

Gelet op het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 22 april 2022 betreffende de mondmaskerplicht in het openbaar vervoer en in zorginstellingen;

Gelet op het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 22 mei 2022 betreffende de mondmaskerplicht in zorginstellingen en tot opheffing van het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 22 april 2022 betreffende de mondmaskerplicht in het openbaar vervoer en in zorginstellingen;

Gelet op het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 18 augustus 2022 tot wijziging van het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 22 mei 2022 betreffende de mondmaskerplicht in zorginstellingen;

Gelet op het advies van de geneesheer-gezondheidsinspecteur van 14 november 2022 waarin wordt besloten om het dragen van een mondmasker in zorginstellingen aan te bevelen;

Overwegende dat het Overlegcomité van 20 mei 2022 beslist heeft om de coronabarometer te desactiveren, maar om de mondmaskerplicht te behouden in algemene, universitaire en revalidatieziekenhuizen, medische kabinetten en apotheken; alsook tijdens huisbezoeken en voor thuisverpleging indien de afstand van 1,5 meter niet gerespecteerd kan worden; dat het Overlegcomité ook beslist heeft dat de mondmaskerplicht in het openbaar vervoer afgeschaft wordt;

Dat de epidemiologische situatie aantoont dat het coronavirus...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT