Beslissing van de Directeur-generaal van Brussel Huisvesting van 18 maart 2021 houdende delegatie van de functie van leidend ambtenaar van de Cel Leegstaande Woningen De Directeur-generaal van

 
GRATIS UITTREKSEL

Beslissing van de Directeur-generaal van Brussel Huisvesting van 18 maart 2021 houdende delegatie van de functie van leidend ambtenaar van de Cel Leegstaande Woningen

De Directeur-generaal van Brussel Huisvesting,

Gelet op de Ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse Huisvestingscode, artikel 20;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 mei 2019 tot aanstelling van de leidend ambtenaar van de Cel Leegstaande Woningen, artikel 2;

Gelet op de gelijke kansen test uitgevoerd op 18 maart 2021 in toepassing van de ordonnantie van 4 oktober 2018 tot invoering van de gelijke kansentest;

Overwegende dat de leidend ambtenaar van de Cel Leegstaande Woningen gedurende een bepaalde periode in maart 2021 afwezig zal zijn;

Overwegende dat het belangrijk is, om redenen van efficiëntie, om de continuïteit van een openbare dienst te waarborgen, meer bepaald de werking van de Cel Leegstaande Woningen van Brussel Huisvesting;

Overwegende dat het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 mei 2019 tot aanstelling van de leidend ambtenaar van de Cel Leegstaande Woningen in de mogelijkheid voorziet om deze opdracht te delegeren aan een...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT