Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 juli 2021

Bescherming van het erfgoed

Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 juli 2021, wordt beschermd als monument de totaliteit van de Eggevoordetoren gelegen Maalbeeklaan 21 in Brussel in het Leopoldpark. Wegens zijn historische en archeologische waarde.

Het goed is bekend ten kadaster van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT