Bericht over de indexering van de bedragen vastgesteld in de wet van 20 juli 2006 betreffende de oprichting en de werking van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, de 31 décembre 2021

Artikel M.

Overeenkomstig artikel 14/19, van de wet van 20 juli 2006 februari 1998 betreffende de oprichting en de werking van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten zoals ingevoegd bij artikel 36 van de wet van 11 maart 2018 en gewijzigd door de wet van 20 mei 2019, werden de opeisbare bedragen vanaf 1 januari 2022, ten gevolge van de publicatie in het Belgisch Staatsblad van 30 september 2021 van het indexcijfer der consumptieprijzen van de maand september 2021, geïndexeerd als volgt :

 1. De bedragen van de heffingen vermeld bij de bijlage I van de wet van 20 juli 2006 worden aangepast overeenkomstig de tabel opgenomen in bijlage 1.

  Annexe 1re / Bijlage 1
  Bedragen 2018 Geïndexeerde bedragen 2022
  Montants 2018 Montants indexés 2022
  125,00 EUR 133,85 EUR
  500,00 EUR 535,39 EUR
 2. De bedragen van de bijdragen vermeld bij de bijlage II van de wet van 20 juli 2006 worden aangepast overeenkomstig de tabel opgenomen in bijlage 2.

  Annexe 2 / Bijlage 2
  Bedragen 2018 Geïndexeerde bedragen 2022
  Montants 2018 Montants indexés 2022
  0,00060 EUR 0,00064 EUR
  0,00902 EUR 0,00966 EUR
  0,01705 EUR 0,01826 EUR
  0,01860 EUR 0,01992 EUR
  0,04300 EUR 0,04604 EUR
  0,169 EUR 0,181 EUR
  3,06 EUR 3,28 EUR
  4,59 EUR 4,91 EUR
 3. De bedragen van de jaarlijkse bijdragen vermeld bij de bijlage III van de wet van 20 juli 2006 worden aangepast overeenkomstig de tabel opgenomen in bijlage 3.

  Annexe 3 / Bijlage 3
  bedragen 2018 Geïndexeerde bedragen 2022
  Montants 2018 Montants indexés 2022
  32,41 EUR
  60,34 EUR
  250,00 EUR
  451,89 EUR
  895,81 EUR
  3.029,95 EUR
  3.679,93 EUR
  3.723,00 EUR
  4.280,00 EUR
  34,70 EUR
  64,61 EUR
  267,70 EUR
  483,88 EUR
  959,22 EUR
  3.244,42 EUR
  3.940,41 EUR
  3.986,53 EUR
  4.582,95 EUR
 4. De bedragen van de bijdragen vermeld bij de bijlage IV van de wet van 20 juli 2006 worden aangepast overeenkomstig de tabel opgenomen in bijlage 4.

  Annexe 5 / Bijlage 5
  bedragen 2018 Geïndexeerde bedragen 2022
  indexés 2018 Montants indexés 2022
  1.157,00 EUR 1.238,90 EUR
 5. De bedragen van de retributies vermeld bij de bijlage VII van de wet van 20 juli 2006 worden aangepast overeenkomstig de tabel opgenomen in bijlage 5.

  Annexe 7 / Bijlage 7
  bedragen 2018 Geïndexeerde bedragen 2022
  Montants 2018 Montants indexés 2022
  17,41 EUR 18,64 EUR
  20,00 EUR 21,42 EUR
  22,58 EUR 24,18 EUR
  25,00 EUR 26,77 EUR
  29,00 EUR 31,05 EUR
  31,38 EUR 33,60 EUR
  31,81 EUR 34,06 EUR
  31,83 EUR 34,08 EUR
  33,01 EUR 35,35 EUR
  33,91 EUR 36,31 EUR
  55,00 EUR 58,89 EUR
  56,00
  ...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT