10 DECEMBER 2004. - Koninklijk besluit houdende benoemingvan raadsheren en rechters in sociale zaken

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Gerechtelijk Wetboek inzonderheid op de artikelen 198 tot 201, 202 gewijzigd bij de wet van 6 mei 1982, 206 gewijzigd bij de wet van 15 mei 1987, en 216;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 april 1970 tot vaststelling van het aantal rechters en raadsheren in sociale zaken en van de wijze van voordracht van de kandidaten, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 12 oktober 1970, 4 mei 1971, 11 september 1974, 12 september 1974, 8 juni 1976,12 oktober 1978, 11 augustus 1982, 6 maart 1984, 18 februari 1994 en van 19 januari 1999;

Gelet op de dubbeltallen voorgedragen door de representatieve werkgevers- en werknemers-organisaties;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Tot werkend rechter in sociale zaken bij de Arbeidsrechtbank te Brussel worden benoemd :

- als werknemer-arbeider :

- van het Frans taalstelsel :

De heer CASTRO Y REDRUELLO Manuel, te Waremme;

- als werknemer-bediende :

- van het Frans taalstelsel :

Mevr. PLANCQ Myriam, te Brussel.

Art. 2. Tot werkend rechter in sociale zaken bij de Arbeidsrechtbank te Nijvel wordt benoemd :

- als werknemer-arbeider :

De heer DEPETTER Dany, te Heppegnies.

Art. 3. Tot werkend raadsheer in sociale zaken bij het Arbeidshof te Bergen worden benoemd :

- als werknemer-arbeider :

De heren :

BOTTIN Mirello, te Charleroi;

DEL FABRO Julien, te Frasnes-lez-Gosselies;

TURU Jean-Claude, te Bergen;

- als werknemer-bediende

De heer CHARON Claude, te Charleroi.

Art. 4. Tot werkend rechter in sociale zaken bij de Arbeidsrechtbank te Bergen worden benoemd :

- als werkgever :

Mevr. BLONDEAU Sabine, te Saint-Symphorien;

De heer VREYSEN Michel, te Marly (Frankrijk);

- als werknemer-arbeider :

De heren :

ANCORA Vincent, te Hyon;

ROUSSEAU Jacques, te La Louvière.

Art. 5. Tot werkend rechter in sociale zaken bij de Arbeidsrechtbank te Doornik worden benoemd :

- als werkgever :

De heer GRANDHENRY Alain, te Waterloo;

- als werknemer-arbeider :

De heer DUPIRE Francis, te Marquain.

Art. 6. Tot werkend rechter in sociale zaken bij de Arbeidsrechtbank te Charleroi wordt benoemd :

- als werknemer-arbeider :

De heer PETERS Christian, te La Louvière.

Art. 7. Tot werkend raadsheer in sociale zaken bij het Arbeidshof te Luik worden benoemd :

- als werkgever :

De heer NULENS Adrien, te Luik;

- als werknemer-arbeider

De heren :

DUMONT André, te Leglise;

EVRARD Guy, te...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT