Personeel. - Benoeming. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 8 februari 2011, moet de Nederlandse en Franse tekst betreffende het benoemingsbesluit van Mevr. Marie-Claire Vaneerdewegh op bladzijd

Personeel. - Benoeming. - Erratum

In het Belgisch Staatsblad van 8 februari 2011, moet de Nederlandse en Franse tekst betreffende het benoemingsbesluit van Mevr. Marie-Claire Vaneerdewegh op bladzijde 9728 gelezen worden als volgt :

Bij koninklijk besluit van 20 januari 2011, wordt Mevr. Marie-Claire Vaneerdewegh tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT