17 JANUARI 2003. - Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de cementfabrieken (1)

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 42;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 oktober 1976 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van paritaire subcomités voor het cementbedrijf en tot vaststelling van het aantal leden ervan, gewijzigd inzonderheid bij het koninklijk besluit van 5 augustus 1992;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 november 1998 tot benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de cementfabrieken;

Overwegende dat er aanleiding toe bestaat over te gaan tot de hernieuwing van het mandaat der leden van dit subcomité;

Gelet op de voordracht door de representatieve organisaties van werkgevers en werknemers;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Tot leden van het Paritair Subcomité voor de cementfabrieken worden benoemd :

 1. als vertegenwoordigers van de werkgeversorganisatie :

  Gewone leden :

  De heren :

  CASTIN, Christian, te Seneffe;

  KREMER, Michel, te Gruson (Frankrijk);

  DESAMORY, Christian, te Bergen;

  GROENINCKX, Paul, te Edingen;

  CESAR, Philippe, te Binche;

  DELCOUR, Fernand, te Dalhem.

  Plaatsvervangende leden :

  De heer GOSSELIN, Jean-Luc, te Fontaine-l'Evêque;

  Mevrn. :

  VALENTINO, Clelia, te Bergen

  VAN DER SMISSEN, Anne, te Eigenbrakel;

  BIAUME, Florence, te Watermaal-Bosvoorde;

  de heren :

  BONNET, Jean-Luc, te Saint-Ghislain;

  RENSON, Philippe, te Oupeye.

 2. als vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties :

  Gewone leden :

  De heren :

  HUMBERT, Jean-Claude, te Virton;

  TIHON, Francis, te Borgworm;

  PITON, Jean-Philippe, te Nijvel;

  CUPPENS, Pierre, te Chaudfontaine;

  LICATA, François, te La Louvière;

  DUBRUILLE, William, te Péruwelz.

  Plaatsvervangende leden :

  De heren :

  CORBISIER, Maurice, te Bernissart;

  GOBLET, Marc, te Herve;

  BACHELY, Bruno, te Doornik;

  DAERDEN, Justin, te Herk-de-Stad;

  CASTEELS, Bernard, te Gent;

  LOUVIAUX, Michel, te Clavier.

  ...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI