17 JANUARI 2003. - Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de houtnijverheid (1)

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 42;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 maart 1972 tot oprichting van sommige paritaire comités en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid ervan, gewijzigd inzonderheid bij de koninklijke besluiten van 1 juni 1978, 6 augustus 1990 en 7 april 2000;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 september 1972 tot vaststelling van het aantal leden van bepaalde paritaire comités;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 september 1998 tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de houtnijverheid;

Overwegende dat er aanleiding toe bestaat over te gaan tot de hernieuwing van het mandaat der leden van dit comité;

Gelet op de voordracht door de representatieve organisaties van werkgevers en werknemers;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Tot leden van het Paritair Comité voor de houtnijverheid worden benoemd :

 1. als vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties :

  Gewone leden :

  De heer VAN DYCK, Filip, te Londerzeel;

  Mevrn. :

  CORLUY, Marie-Josée, te Kapellen;

  HEYMAN, Sabine, te De Haan;

  de heren :

  CARLIER, Jean-Michel, te Namen;

  JONCKHEERE, Philippe, te Merchtem;

  AREND, Jean-Claude, te Habay;

  BERTRAND, Jean, te Edegem;

  BUNTINX, Roger, te Zonhoven;

  CAMPS, Claude, te Philippeville;

  VAN DE VELDE, Guy, te Haacht;

  DETERCK, André, te Antoing;

  DUSAUSOIT, Paul, te Virton;

  DE MONTPELLIER, Claude, te Anhée;

  GOOSSENS, Roland, te Westerlo;

  LHEUREUX, Christian, te Ukkel;

  TOUSSAINT, Vincent, te Fosses-la-Ville.

  Plaatsvervangende leden :

  De heren :

  COUPE, Herman, te Moerbeke;

  VAN KERREBROECK, Carlos, te Beernem;

  JONCKHEERE, Vincent, te Wemmel;

  STEENBERGHEN, Pierre, te Tielt-Winge;

  VANDENBERGHE, Ladislas, te Frameries;

  DEMAY, Jérôme, te Namen;

  HOFFMANN, Werner, te Sankt-Vith;

  JORISSEN, Jos, te Lummen;

  AGNEESSENS, Filip, te Aarschot;

  RUCHENNE, François, te Court-Saint-Etienne;

  DE SPIEGELAERE, Marc, te Maldegem;

  JOHNEN, Josef, te Eupen;

  LEBRUN, Guy, te Lasne;

  LISOCHUB, Jean, te Graven;

  PIROTHON, André, te Manhay;

  WAROLUS, Bruno, te Florenville.

 2. als vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties :

  Gewone leden :

  De heren :

  HUMBERT, Jean-Claude, te Virton;

  HUBERT, Jean-Claude, te Mettet;

  MONSIEUR, Eddie, te Aalst;

  DE RUYSSCHER, Freddy, te Kapelle-op-den-Bos;

  ...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI