Beheerscomité van de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening Vervanging van een lid Bij koninklijk besluit van 19 maart 2023 wordt mevrouw Christine LHOSTE benoemd in hoedanigheid van lid van het

Beheerscomité van de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening

Vervanging van een lid

Bij koninklijk besluit van 19 maart 2023 wordt mevrouw Christine LHOSTE benoemd in hoedanigheid van lid van het beheerscomité van de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, als vertegenwoordiger van de representatieve werkgeversorganisatie, ter vervanging van de heer Jan...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT