22 JUNI 2007. - Verordening nr. 07/02 houdende vaststelling van de begrotingswijzigingen 1 en A voor het dienstjaar 2007 bekrachtigd bij Collegebesluit nr. 07/235

De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft aangenomen en wij, het College, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1. De begrotingswijziging 1 - gewone dienst, ontvangsten - voor het dienstjaar 2007 wordt als volgt vastgesteld :

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 2. De begrotingswijziging 1 - gewone dienst, uitgaven - voor het dienstjaar 2007 wordt als volgt vastgesteld :

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 3. De begrotingswijziging A - buitengewone dienst, ontvangsten - voor het dienstjaar 2007 wordt als volgt vastgesteld :

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 4. De begrotingswijziging A - buitengewone dienst, uitgaven - voor het dienstjaar 2007 wordt als volgt vastgesteld :

Voor de raadpleging van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT