6 MEI 2010. - Verordening nr. 10-01 tot vaststelling van begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2010, bekrachtigd bij collegebesluit nr. 20092010-0436

De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft aangenomen en wij, het College, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1. De begrotingswijziging 1 - gewone dienst, ontvangsten - voor het dienstjaar 2010 wordt als volgt vastgesteld :

OmschrijvingKredietVerhoging/VerlagingNieuw kredietVorige dienstjaren4.000.000,006.909.511,4510.909.511,45Overboekingen13.996.531,001.253.26415.249.795,00Dotaties85.422.000,00739.000,0086.161.000,00Onderwijs353.750,0070.000,00423.750,00CVO Elishout - COOVI2.597.000,003.000,002.600.000,00Elishout school voor voeding3.666.000,0041.655,003.707.655,00Kasterlinden3.031.500,00155.000,003.186.500,00Gemeenschapscentra784.605,0038.672,08823.277,08Speelplein99.000,0015.000,00114.000,00Gezondheid294.500,0016.115,00310.615,00Totaal van de wijziging 9.241.217,53Algemeen totaal van de begroting na begrotingswijziging140.149.581,009.241.217,53149.390.798,53

Art. 2. De begrotingswijziging 1 - gewone dienst, uitgaven - voor het dienstjaar 2010 wordt als volgt vastgesteld :

OmschrijvingKredietVerhoging/VerlagingNieuw kredietOverboekingen29.675.149,006.343.145,8836.018.294,88Algemene administratie5.386.000,005.000,005.391.000,00Administratie15.444.250,00823.004,0016.267.254,00Materieelverhuur105.000,0010.000,00115.000,00Onderwijs8.066.280,00548.596,008.614.876,00Elishout - COOVI5.913.000,0043.000,005.956.000,00CVO-Elishout-COOVI2.949.000,00-3.500,002.945.500,00Elishout- school voor voeding4.228.000,0035.435,004.263.435,00Kasterlinden - verblijf voor jongeren1.355.000,0037.000,001.392.000,00Algemeen cultuurbeleid5.864.650,00115.000,005.979.650,00Kunst, cultureel erfgoed en musea3.949.075,00130.000,004.079.075,00Gemeenschapscentra6.548.105,0075.672,086.623.777,08Sociaal-cultureel werk en amateuristische kunstbeoefening1.663.200,0073.500,001.736.700,00Jeugd3.863.567,00-60.000,003.803.567,00Speelplein644.600,00105.000,00749.600,00Communicatie en media2.236.000,0054.000,002.290.000,00Algemeen welzijnsbeleid1.639.295,00-13.000,001.626.295,00Stedelijk impulsbeleid1.847.000,00390.794,002.237.794,00Gezin 2.129.620,00118.000,002.247.620,00Opleiding naar werk1.087.500,00-4.688,001.082.812,00Gezondheid1.990.500,00165.258,002.155.758,00Patrimonium3.952.500,00250.000,004.202.500,00Totaal...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT