Personeel. - Einde mandaat Bij ministerieel besluit van 7 april 2009, het mandaat van de heer de Beer de Laer, Hadelin, geboren te Tienen op 17 maart 1961, als voorzitter van de Programmatorische Fed

Personeel. - Einde mandaat

Bij ministerieel besluit van 7 april 2009, het mandaat van de heer de Beer de Laer, Hadelin, geboren te Tienen op 17 maart 1961, als voorzitter van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Duurzame...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT