Bestuur van het Vervoer te Land Ongeregeld vervoer (autocardiensten). - Machtiging Bij ministerieel besluit van 16 december 2002 wordt aan de in de hierna volgende tabel aangeduide vervoeronderneming

Bestuur van het Vervoer te Land Ongeregeld vervoer (autocardiensten). - Machtiging

Bij ministerieel besluit van 16 december 2002 wordt aan de in de hierna volgende tabel aangeduide vervoeronderneming, tegen de voor zijn onderneming vastgestelde bepalingen en voorwaarden, machtiging verleend ongeregelde vervoerdiensten te exploiteren voor een periode die op 31 december 2010 zal verstrijken.

N° de l'autorisation Nom...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI