Nationale Administratieve Commissie bedoeld in artikel 7 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering. - Hernieuwing van mandaten Bij koninklijk besluit van

Nationale Administratieve Commissie bedoeld in artikel 7 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering. - Hernieuwing van mandaten

Bij koninklijk besluit van 28 april 2011, wordt vanaf 26 maart 2011 voor een periode van zes jaar hernieuwd het hieronder vermelde mandaat van effectief lid van de Nationale Administratieve Commissie bedoeld in artikel 7 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering :

als vertegenwoordiger van de werkgeversorganisaties :

voor de Nederlandstalige kamer :

De heer DA COSTA Jacques

Boniverlei 41,

2650 EDEGEM

wordt vanaf 26 maart 2011 voor een periode van zes jaar hernieuwd het hieronder vermelde mandaat van effectief lid van de Nationale Administratieve Commissie bedoeld in artikel 7 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering :

als vertegenwoordiger van de Minister van Werk :

voor de Nederlandstalige kamer :

De heer OPSOMER Dirk

Marksesteenweg 5,

8500 KORTRIJK

wordt vanaf 26 maart 2011 voor een periode van zes jaar hernieuwd het hieronder vermelde mandaat van plaatsvervangend lid van de Nationale Administratieve Commissie bedoeld in artikel 7 van het koninklijk besluit van 25 november...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT