Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 16 december 2022, wordt aan de heer JOLET Antoine op het einde van de maand maart 2023

Arbeidsgerechten. - Ontslag

Bij koninklijk besluit van 16 december 2022, wordt aan de heer JOLET Antoine op het einde van de maand maart 2023, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT