Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 5 december 2004 wordt aan de heer Baronheid, Marcel, op zijn verzoek, ontslag verleend uit het ambt van werkend raadsheer in sociale zaken, als

Arbeidsgerechten. - Ontslag

Bij koninklijk besluit van 5 december 2004 wordt aan de heer Baronheid, Marcel, op zijn verzoek, ontslag verleend uit het ambt van werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-arbeider...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT