Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Waalse Gewest Bij besluit van de Directeur-generaal

Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Waalse Gewest

Bij besluit van de Directeur-generaal van 20 april 2023, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt :

worden benoemd tot leden van het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Waalse Gewest :

 1. als vertegenwoordigers van de werkgeversorganisatie :

  Gewone leden :

  De heren :

  SOORS Jean-Michel, te Thimister-Clermont;

  URBAIN Vincent, te Frameries;

  DUPUIS Jean, te Remicourt;

  Mevr. DAEN Murielle, te Namen;

  De heren :

  SCHOONBROODT Michel, te Thimister-Clermont;

  BLANCHART Laurent, te Thuin.

  Plaatsvervangende leden :

  Mevr. SIEMIANOW Vanessa, te Marche-en-Famenne;

  De heer POCHET Christian, te Gembloux;

  Mevrn. :

  MOTTART Nathalie, te Gesves;

  WISLEZ Virginie, te Namen;

  DUMONT Anne, te Bergen;

  De heer DAVIN Daniel, te Aarlen.

 2. als vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties :

  Gewone leden :

  Mevr. BALBO Donatella, te Herstal;

  De heren :

  DELCHAMBRE Serge, te Courcelles;

  VANBOUCQ Vincent, te Doornik;

  BELLUZ Bruno, te Fleurus;

  BOUGARD Christian, te Verviers;

  BAILLY Pascal, te Gussignies (Frankijk).

  ...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT