Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen

Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven. - Erratum

In het Belgisch Staatsblad van 28 mei 2021, bladzijde 55256, akte 2021/202386, moet men in de Nederlandse tekst de zin :

2. als vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties:

vervangen door...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI