Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen Bij

Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen Bij besluit van de Directeur-generaal van 21 maart 2024, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt: worden benoemd tot leden van het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen: 1. als vertegenwoordigers van de werkgeversorganisatie: Gewone leden: De heer BLOCKX Lodewijk, te Arendonk; Mevrn.: THIJS Karolien, te Arendonk; WILLEMSEN Anne, te Ravels; VANHAERENTS Jasmine, te Kortemark; De heer VAN MEULEBROECK Dieter, te Maldegem. Plaatsvervangende leden: Mevr. BLOCKX Nancy, te...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT