Afstand van toelating door een verzekeringsonderneming Bij koninklijk besluit van 20 september 2002 wordt de afstand vastgesteld van de toelating door de onderneming « Le Mans Verzekeringen » (admini

Afstand van toelating door een verzekeringsonderneming

Bij koninklijk besluit van 20 september 2002 wordt de afstand vastgesteld van de toelating door de onderneming « Le Mans Verzekeringen » (administratief codenummer 0373), naamloze vennootschap, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd Louisalaan 222, te 1050 Brussel, voor de takken :

- « Ongevallen » (tak 1);

- « Ziekte » (tak 2);

- « Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel » (tak 3);

- « Casco rollend spoorwegmaterieel » (tak 4);

- « Casco zee- en binnenschepen » (tak 6);

- « Vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren, bagage en alle andere goederen » (tak 7);

- « Brand en natuurevenementen » (tak 8);

- « Andere schade aan goederen » (tak 9);

- « B.A. motorrijtuigen » (tak 10);

- «...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT