Algemeen Afgevaardigde van de Franse Gemeenschap voor de Rechten van het Kind. - Aanstelling Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 oktober 2004, wordt de heer Claude Lelièvre aan

Algemeen Afgevaardigde van de Franse Gemeenschap voor de Rechten van het Kind. - Aanstelling

Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 oktober 2004, wordt de heer Claude Lelièvre aangesteld als Algemeen Afgevaardigde van de Franse Gemeenschap voor de Rechten van het Kind voor een periode...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT